Πώς θα αξιοποιήσετε τις κατηγορίες ενεργειακής αποτελεσματικότας της ΕΕ για τα ελαστικά προκειμένου να εξοικονομήσετε καύσιμο;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την πρώτη πρωτοβουλία για τη σήμανση των ελαστικών το 2012. Σε αυτή περιλαμβάνονται ορισμένες πληροφορίες για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ελαστικά, με τη μορφή συμβουλών …