Πίεση ελαστικών εκτός δρόμου

Πίεση Για λόγους ασφαλείας και με στόχο να βελτιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής των ελαστικών, είναι απαραίτητο να διασφαλίζετε ότι τα ελαστικά σας είναι πάντα σωστά φουσκωμένα.  Η οδήγηση με σωστά …

Πίεση ελαστικών για μοτοσυκλέτες

Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας (συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού τροχού) τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πριν από μεγάλα ταξίδια. Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας Είναι απαραίτητο …